Mannen som föll i glömska - Mia Ajvide

Jo, men i början var den faktiskt intressant. När Jack sakteligen glöms bort, och faller ur folks minnen. Det är en skrämmande tanke, att vi är så beroende av andra människor att vi nog antagligen inte skulle fungera normalt utan dem. Första timmarna av ljudboken var med andra ord underhållande. Men sedan tappar den. Den röda tråden försvinner.

 Mannen som föll i glömska av Mia Ajvide, 2/5 stjärnor.

Jag tycker inte att Jack som person är tilltalande, inte heller Marie, och såklart inte heller någon av de andra glömda. Det är som lite dystert hela tiden, det händer aldrig någonting och de saker som trots allt händer får ingen uppföljning eller verkan. Det känns som att 10 av de 14 ljudbokstimmarna är lite bortkastad tid då jag hade kunnat göra någonting annat, tyvärr. Jag blev rekommenderad den här för att "den var så spännande", så jag gick och väntade på att den skulle bli spännande hela tiden. Men jag fick vänta förgäves. Spännande är nog det sista jag skulle kalla den här boken. Sömnpiller, snarare.
Ljudböcker, Svenska författare | #ljudböcker, #svenskaförfattare | |
Upp